Doporučený Postup Reklamace

Vyřizování každé reklamace je pro zákazníka často nepříjemná záležitost, a proto se snažíme celý proces reklamace maximálně zkrátit a vše řešit co možná nejrychleji a ke spokojenosti zákazníka. Při vyřizování reklamací se snažíme našim zákazníkům vycházet maximálně vstříc, k čemuž nám dopomáhají mj. i naše zcela nadstandardní vztahy s klíčovými dodavateli.

Postup vyřizování reklamace vyplněním "Formuláře pro odstoupení od smlouvy a uplatnění reklamace"

Tento přehledný formulář dostanete společně s fakturou společně se zakoupeným zbožím. 

Postup vyřizování reklamace emailem

Pokud nejste registrováni v našem obchodě, je postup pro vyřízení reklamace následující.

 1. Poslat email na adresu reklamace@levand.cz
 2. Do předmětu vyplnit číslo objednávky, ke které se vztahuje reklamované zboží.
 3. Do zprávy emailu prosím popište závadu na zboží, kód produktu a číslo vašeho bankovního účtu, pro případ, že zboží již není na skladě.
 4. Vhodné je napsat také Vaše telefonní číslo 


Postup uplatnění reklamace (postup platí pouze pro registrované zákazníky)

Pro maximální přehlednost je proces reklamace převeden i do elektronické podoby. Při uplatnění reklamace doporučuji uplatnit následující postup:

 1. Zákazník nejprve vyplní reklamační interaktivní formulář. Tento protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace. 
 2. V kolonce "Předmět" vyberte možnost "Podpora"
 3. Do kolonky "E-mailová adresa" vyplňte vaši emailovou adresu v případě, že již není vyplněná.
 4. V kolonce "Označení objednávky" vyberte objednávku, ve které se reklamované zboží nachází.
 5. V kolonce "Produkt" vyberte reklamované zboží.
 6. Kolonku "Přiložit soubor" můžete použít pro případné zaslání fotografie reklamovaného zboží.
 7. V protokolu do kolonky "Zpráva" uveďte popis závady zboží i číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné
 8. Vyřizování reklamace můžete následně sledovat on-line své administraci a v emailové komunikaci.

 

Zboží odesílejte na adresu: 

Gabriela Bromová, K Oboře 1190, Sezimovo Ústí 391 02

Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, nemusí být přijato. 

O přijetí reklamačního formuláře nebo e-mailu budete informováni. Na základě těchto podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při jejím vyřizování. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba, který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace nejpozději do 10 pracovních dnů. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

O výsledku zda-li se jedná o reklamaci vás budeme informovat nejdéle do tří kalendářních dnů. Na vyřízení reklamace máme lhůtu 30 dní od přijetí zboží(započtena doba na posouzení reklamace a bývá samozřejmě mnohem kratší) O průběhu reklamace vás budeme průběžně telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím administračního rozhraní infomovat. 

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce. 

Minimální záruční lhůta
Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky
Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.